На 89. седници Градског већа разматране су тачке које се тичу подстицаја у пољопривреди, услуга социјалне заштите, награђивања ученика, енергетске санације, а било је речи и о помоћи малом Вукану Стоиљковићу који болује од СМА.

Градски већници усвојили су Текст јавног позива за деделу подстицаја у пољопривреди, и за меру вештачко осемењивање крава опредељено је 2 милиона динара. Одлучено је да и ове године град награди ђаке генерације књигом и бициклом. За пројекте услуга социјалне заштите, ове године први пут се у континуитету реализује услуга лични пратилац деце са инвалидитетом, а предвиђена је и услуга помоћ у кући.

''У континуитету финансирамо преко наменског трансфера из министарства који добијамо годишње и ове године ћемо суфинансирати прихватилиште Други дом, услугу лични пратилац деце са инвалидитетом. Ми смо од јануара кренули са пружањем ове услуге, сада смо у континуитету први пут ове године нисмо имали прекид и помоћ у кући такође суфинансирамо и такође од јануара се суфинансира, део из буџета града, а део из наменског трансфера из министарства", каже већница Данијела Милосављевић.

Усвојен је и текст јавног позива за  привредне субјекате у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката, као и  Текст јавног позива за суфинансирање мере енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела, а предмет финансирања обухвата набавку соларних панела, набавку инвертера и пратеће опреме, уградњу панела и израду неопходне техничке документације. Суфинансираће се 50 посто укупне инвестиције, а максимално 420 хиљада динара по домаћинству.

Усвојени су и захтеви месних заједница Доњи Асамбаир и Шапранце за измену финансијског плана за ову годину.

''И Доњи Асамбаир и месна заједница Шапранце су тражили да измене свој финансијски план у одређеним сегментима и да средства од тако измењеног плана уплате на наменски рачун за лечење малог Вукана Стојиљковића, Доњи Асамбаир би определио износ од 120 хиљада динара, Градско веће је усвојило оба захтева, а месна заједница Шапранце 200 хиљада динара, дакле укупно 320 хиљада динара. На Градском већу је предложено и да се другим месним заједницама упути овакав апел уколико постоји могућност да из својих финансијских планова одвоје одређена средства да се уплате на наменски рачун за лечење малолетног Вукана",  додаје Милосављевићева.

Разматран је и предлог Одељења за урбанизам за коришћење јавне површине за постављање привремених објеката у промотивне сврхе. Наиме компанија Теклас поставиће промотивни штанд 14. маја од 11 до 14 сати у горњем делу шеталишта како би промовисали своје пословање, јер имају потребе за упошљавањем радника.

Образована је и радна група за израду Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја града Врања за период од 2023. до 2030. и формирана радна група за израду локалног акционог плана за период од 2022. до 2025. за социјалну инклузију Рома и Ромкиња на територији града Врања.

 

Чланови Градског већа на сутрашњој седници, између осталог, разматраће Текст jавног позива за доделу подстицаjних  средстава  у пољопривреди, објављено је на званичном сајту града. Биће речи и о Предлогу Одлуке о награђивању ученика из буџета Града, Предлог Одлуке о додели средстава за финансирање и суфинансирање проjеката за реализациjу услуга социjалне заштите, Текст jавног позива за учешће привредних субjеката у спровођењу мера енергетске санациjе стамбених обjеката, Текст jавног позива за суфинансирање мере енергетске санациjе породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергиjе за сопствене потребе, као и Предлог Решења о образовању Организационог одбора за реализациjу Програма обележавања градске славе, Духовског понедељка. 

Одржана је 22. седница локалног парламента на којој су одборници донели низ значајних одлука, међу којима је Одлука о ангажовању ревизора за завршни рачун буџета града Врања за претходну годину, Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине за 2022.годину, а било је речи и о пројекту јавно-приватног партнерства уговорне испоруке топлотне енергије уз изградњу нових котларница из обновљивог извора енергије-дрвне биомасе и природног гаса. Одборници Скупштине града одрекли су се дневница са данашњег заседања, како би помогли лечење Вукана Стоиљковића.

Одборници су најпре усвојили Одлуку о задуживању града Врања ради инвестирања капиталних инвестиционих расхода.

-Реч је о задуживању од 100 милиона динара које чине неповучена средства из претходне године од близу  48 милиона динара и ново задуживање од око 52 милиона.  Средства ће бити намењена за завршетак радова на вртићу у насељу Рашка, међу којима је изградња трафостанице  као и уградња подземног кабла за напајање вртића струјом. Наша је процена је да ће за те намене али и друге пропратне трошкове  бити потребно 40 милиона динара. Нама као Граду следе велика улагања у проширење водоводне мреже и систем водоснабдевања као и за уређење градских улица, тако да ће део задужених средстава бити намењен у те сврхе, каже већник Бојан Костић. 

Усвојен је и предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Врања. Било је речи и о функционисању Градског штаба за ванредне ситуације у претходној години али и плановима за 2022., о чему је говорио градоначелник Слободан Миленковић.

- Градско веће ће у складу са проценом ризика од катастрофе Уредбом о јединицама цивилне заштите а у складу са буџетом Града Врања формирати јединице опште намене али и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање. Градска управа ће планирати обуку припаднике тих јединица . Финансирање ће се одвијати из буџета Града Врања и Скупштини Града ће бити предложено да усвоји финансијска средства у буџету за потребе функционисања система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на простору града Врања. Што се тиче Градског штаба за ванредне ситуације, 2021.године одржао је 25  седница на којима је донето 65 закључка, 13 наредби, 12 препорука и 3 одлуке, каже градоначелник.

Усвоjен jе и Проjекат jавно-приватног партнерства уговорне испоруке топлотне енергиjе уз изградњу нових котларница из обновљивог извора енергиjе-дрвне биомасе и природног гаса, о коjоj jе говорио градоначелник Врања   Слободан Миленковић. Он jе том приликом истакао да jе овим предлогом сагледана могућност поверавања обављања енергетске услуге производње топлотне енергиjе приватном партнеру кроз модел JПП-а, уз обавезно унапређење тренутног стања енергетског система и супституциjу нееколошких енергената прихватљивиjим обновљивим изворима енергиjе-дрвном биомасом и мањим делом природним гасом.

-По овом моделу целокупне мере унапређења финансира одабрани приватни партнер, без сопственог улагања од стране jавног партнера, односно града и JП ,,Нови Дом”. Предвиђена jе изградња 2 котларнице и инсталирање котлова на биомасу. Поред повећања енергетске ефикасности система за производњу топлотне енергиjе, реализациjа овог проjекта допринеће унапређењу топлотног комфора код краjњих корисника, 24 часовноj исоруци топлотне енергиjе током целе греjне сезоне, сигурниjем снабдевању обjекта топлотном енергиjом, смањењу емисиjе штетних гасова, производњу наjмање 50% топлотне енергиjе из обновљивих извора енергиjе, еколошки чистиjем центру и околини Врања, као и финансиjскоj уштеди у буџету jавног партнера”, истакао jе градоначелник. Одборници су дали зелено светло на модел Jавног уговора о jавно приватном партнерству за дугорочну испоруку топлотне енергиjе систему даљинског греjања Jавног предузећа за греjање и одржавање стамбених зграда и пословних просториjа Нови Дом Врање, из новоинталираних котлова на биомасу и котлова на гас .

Донета је и Одлука о укидању постојећих и проглашењу нових некатегорисаних путева на територији града Врања као и  Локални оперативни план за заштиту од поплава на територији Града Врања за воде другог реда у 2022. години.

На седници локалног парламента било је речи о отуђењу имовине Града Врања. Усвојени су и извештаји о раду Туристичке организације Града Врање, Комрада и Историјског архива. Одборници су усвојили Одлуку о образовању стручне комисије за израду годишњег програма заштите и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града . Већином гласова   одборници су донели одлуку о разрешењу градског правобраоница  и именовању вршиоца дужности новог . На ову функциjу именована jе Милица Величковић, дипломирани правник а било је још неколико разрешења и именовања када су Управни одбори и Савети у питању.

 

 

 

 

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о утврђивању Инвестиционог програма „Опоравак и развој”, с обзиром на стратешко опредељење за пружање системске подршке сектору малих и средњих предузећа и предузетника.

Реализацијом овог програма, кроз подршку за нова инвестициона улагања, биће обезбеђени опоравак и развој привредних субјеката у условима током и након пандемије коронавируса, очување запослености, подстицање привредног развоја на принципима одрживог развоја и унапређење конкурентности кроз улагања у дигитализацију и примену нових технологија.

Право да конкуришу за средства из овог програма имају привредни субјекти са мање од 250 запослених, са пуним радним временом, као и привредни субјекти средње тржишне капитализације или „Mid Cap“ са минимално 250, а мање од 3.000 запослених, такође са пуним радним временом, који су у приватном или задружном власништву и који су регистровани у Агенцији за привредне регистре и другим одговарајућим регистрима.

Средства за реализацију Програма обезбеђена су из кредитне линије Европске инвестиционе банке и из средстава Фонда за развој Републике Србије.

На седници је усвојен и Закључак којим се одобрава извоз меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза правним лицима који ове производе извозе у Републику Албанију, на основу уговора закључених пре ступања на снагу Одлуке о привременој забрани извоза основних пољопривредних прехрамбених производа битних за становништво.

Овај закључак, којим се омогућава реализација већ уговорених пословних аранжмана, има за циљ како обезбеђивање прехрамбене сигурности у Србији, тако и уважавање неопходности регионалне сарадње и солидарности, као основе за будуће међусобно повезивање и заједнички економски развој.

 

Извор: Влада РС

Чланови Кризног штаба за борбу против вируса корона донели су одлуку да се од суботе укида важење ковид пропусница, али и ограничење броја људи у затвореним просторима.

Чланица Кризног штаба министарка Дарија Кисић Тепавчевић изјавила је након седнице да је забележено смањење свих параметара, од броја прегледа, до броја хоспитализованих у односу на број потврђених ковид случајева.

То је условило ублажавање противепидемијских мера.

Осим ковид пропусница, укида се ограничење броја особа у затвореним просторима што значи да ће од суботе биоскопи и позоришта моћи да раде нормално као раније.

Кисић Тепавчевић је потенцирала да остаје препорука ношења маски у затвореним просторима. На снази ће и даље бири карантин у трајању од 7 дана за оболеле.

Актуелне мере за путнике у међународном саобраћају и даље ће се примењивати. За улазак у земљу обавезни су доказ о вакцинацији, прележаној болести или серолошки тест.

НАЈНОВИЈИ ТВИТОВИ

Највећи Сајам запошавања до сада у Врању - Радио Телевизија Врање https://t.co/bXVkLwXZ0c via @tripplesworld https://t.co/jBlqdyzN9y
У Врању дозвољена ванпијачна продаја - Радио Телевизија Врање https://t.co/nGBE4PhWwb via @tripplesworld https://t.co/mp6BARhUud
У част чувеном Врањанцу: Научна конференција посвећена Ђорђу Тасићу - Радио Телевизија Врање… https://t.co/wGnQTPWop0
Follow RTV Vranje on Twitter