43. седница Градског већа заказана је за сутра. Биће разматрана Одлука о измени и допуни одлуке о буџету града Врања за 2021. годину.

Такође, већници ће разматрати и Нацрт одлуке о усваjању Плана детаљне регулациjе Регионалног центра за управљање отпадом ,,Метерис Врање”, као и Нацрт Одлуке о усваjању Плана детаљне регулациjе за насеље Содерце.

На дневном реду сутрашње седнице већа jе и Програм енергетске ефикасности Града Врања  за период од 2021. до 2024. године, као и финансиjски извештаjи за 2020. годину jавних предузећа ,,Дирекциjа за развоj и изградња Града Врања” и ,,Скиjалиште Бесна Кобила”.

Добро планиран буџет за прошлу годину, улагања у одбрану од поплава и помоћ становништву, размештање посуда за одлагање комуналног отпада са акцентом на полуподземне контејнере, као и награђивање ђака генерације, само су неке од тачака које су разматрали већници града Врања.

Иако је тешка година за нама, успели смо да у структури буџета не смањимо удео за капиталне инвестиције, који је на нивоу од 20 посто, да улажемо више у саобраћајну инфраструктуру, као и у здравствену заштиту становништва, рекао је Бојан Костић градски већник, образлажући Нацрт завршног рачуна буџета за прошлу годину.

"Гледајући остварење прихода које је у односу на план буџета 98,4 посто, што се у међународним круговима и литератури наводи као одлично планиран буџета. Сва одступања која су плус-минус 2 процента, сматрају се прихватљивим. То нама у финансијама много значи зато што предлажемо Скупштини кредибилне буџете. Када кажемо да за нешто има пара да се то прихвати или када кажемо да нема. То је највећи плус, што смо реално планирали буџет и што смо га реално остварили", каже већник.

Локални оперативцнин план за одбрану од поплава за воде другог реда у овој години је, такође наишао на одобравање већника уз закључак да је последњих година на овом пољу много урађено.

"Наглашавам да од краја 2016. године до првог квартала 2021. године на плану превентивног деловања утошено више од 74 милиона. Реч је и о смањењу ризика од катастрофа на територији града, пре свега на заштиту од штетног дејства вода у делу уређења речних корита, канала, пропуста и санација клизишта. Никада раније нису оволика средства издвајана", каже ПР Већа Данијела Милосављевић.

Извештај о процени штета од елементарних незгода, које су погодиле град у јануарау је усвојен.

Већници су донели и одлуку о размештају посуда за одлагање комуналног отпада, са акцентом да посуде у ужем центру града буду полуподземне. Формирани су организациони одбори за обележавање 140 година Гимназије и градске славе, као и радно тело за подршку подстицају родитељства кроз игру.

Ђаци генерација основних и средњих биће награђивани књигама и бициклом.

 

 

 

 

За сутра,  у уторак, 1. jуна,  заказана jе 40. седница Градског већа, на коjоj ће између осталог бити разматран Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета града Врања за 2020. годину.

Такође, већници ће се изjаснити о Локалном оперативном плану одбране од поплава за воде другог реда у 2021. години  на териториjи града Врања, Измени и допуни предлога Плана размештаjа посуда за сакупљање комуналног отпада у централноj зони града Врања, као и о Извештаjу о процени штета од елементарних непогода- поплава и клизишта, коjе су задесиле Град Врање у jануару ове године.

На седници ће бити разматрани и поjедини Нацрти Решења о отуђењу уз накнаду у новцу неизграђеног грађевинског земљишта у jавноj своjини града Врања, са поjединих катастарских парцела, као и Предлог одлуке о утврђивању врсте и обима награђивања ученика из буџета града Врања у 2021. години.

На дневном реду већа jе и Предлог одлуке о измени Одлуке о приступању изради програма енергетске ефикасности града Врања за период од 2020. до 2022. године и Предлог решења о образовању Радног тела за подршку подстицаjном родитељству и развоjу деце. Седница почиње у 8 сати.

Градско веће расписало је Јавни оглас о отуђењу покретних ствари из јавне својине Града Врања у поступку јавног надметања.

Предмет огласа је жичара „Дубока“, капацитета 815-1200 скијаша на сат, са припадајућом опремом.

Почетни износ цене за отуђење покретне ствари из јавне својине Града Врања је 20.940.000,00 динара.

Право учешћа на огласу имају сва заинтересована правна и физичка лица.

Пријава правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.

Уз пријаву правног лица прилаже се оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старије од 30 дана.

Пријава физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте и број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник, уз пријаву прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврду да је предузетник уписан у одговарајући регистар, с тим да поменути прилози не буду старији од 30 дана.

Пријава се доставља у затвореној коверти са назнаком „Градска управа-за Комисију за спровођење поступка отуђења покретних ствари из јавне својине Града“.

На полеђини коверте видљиво назначити ко је подносилац пријаве.

Потенцијални учесници могу разгледати предметну ствар сваког петка до истека рока за подношење пријава по јавном огласу, у периоду од 11-13 часова.

Јавно надметање ће се одржати у Великој сали Скупштине града у присуству Комисије и заинтересованих лица, 23.06.2021. године, у Врању, Улица Краља Милана бр.1, са почетком у 12,00 часова.

 

На седници Градског већа донето је низ значајних одлука за функционисање града. Поред осталог, усвојена је Одлука о изменама и допунама Статута Предшколске установе ,,Наше дете” у Врању, План рада Градског штаба за ванредне ситуације за 2021. годину, Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града и Локални акциони план запошљавања града Врања за 2021. годину.

Усвајањем измена и допуна Статута  установе ,,Наше дете” новоотворени вртић ,,Звончица” уврштен је у систем Предшколске установе. Већници су усвојили  План рада Градског штаба за ванредне ситуације за 2021. годину који је веома важан за сваку локалну самоуправу, каже Данијела Милосављевић, градска већница.

„Битно је, и пракса је показала да Штаб треба да има план рада по коме ће деловати, јер смо сведоци да смо почетком године имали поплаву већих размера. То је један од докумената који омогућава Штабу да делује правовремено и на одговарајући начин,“ појашњава Данијела Милосављевић градска већница.

Пред већницима се нашао и Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Врања за прошлу годину, као и Програм рада за 2021.

Милосављевићева истиче да је рализација активности Савета била незнатно мања у односу на план, због пандемије корона вируса. Ипак су успели да спроведу значајну акцију као што је куповина дечјих седишта за свако рођено дете и друге активности.

„У 2020. је реализована куповина дечјих ауто седишта. Подељено је 656 дечјих ауто седишта за свако рођено дете у 2020. години. То је једна од добрих ствари које се дешавају на територији града Врања, а којом се води рачуна о безбедности деце у саобраћају. Град дефинитивно мисли на најмлађе,“ каже Милосављевићева.

Она додаје да је усвојен и план рада Савета за ову годину којим је предвиђена израда пројекта за набавку и уградњу камера за аутоматско документовање прекршаја на раскрсницама и критичним тачкама у граду. Радиће се и на уређењу зоне школе у Вртогошу, Дубници и Тибужду, и изради документације за пешачки мост у Маричкој улици.

Већници су разматрали правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на трошкове исхране ученика основних и средњих школа који иду на такмичења. Прецизирано је на који начин ће се вршити накнада ђацима који учествују на такмичењима. Град ће финансирати ученике који учествују на такмичењима уврштеним у програм рада Министрства просвете.  Усвојен је Локални акциони план запошљавања града Врања за 2021. годину, као и Предлог Комисије за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета града Врања у 2021. години.

“Ове године је предвиђена само једна мера, и то обука на захтев послодавца. Вредност ове активности је 5 милиона динара. У претходним годинама ова мера је показала најбоље резултате у практичном смислу, односно запослен је највећи број људи у приватном сектору, зато смо одлучили да и ове године подржимо ову меру , каже већница.

Одлучено је да Град финансијски подржи наставак изградње храма Васкрсења Христовог на Бунушевачком гробљу. 

Један од битнијих докумената, који је усвојен, је и Предлог одлуке о изради Стратегије унапређења положаја младих града Врања за период од 2021-2025. године. Биће дефинисана омладинска политика и сет стратешких мера које повезују низ области живота младих.

Тридесет и седмом по реду седницом Градског већа преседавао је градоначелник Слободан Миленковић.

 

 

НАЈНОВИЈИ ТВИТОВИ

Обавезно уклањање снега и леда испред објеката - Радио Телевизија Врање https://t.co/Gx4gEl1SKZ via @tripplesworld https://t.co/5yYNHgqghe
Нови дом вечерас продужава грејање, а ујутру почиње раније, већ од 4:30 - Радио Телевизија Врање… https://t.co/zIDWAvTNVY
Познати добитници награда ''Свети Сава'' - Радио Телевизија Врање https://t.co/t9yc62SzDn via @tripplesworld https://t.co/rCmNUxyrUw
Follow RTV Vranje on Twitter