Одштампајте ову страницу

Раписани јавни позиви за доделу подстицаjних средства у области пољопривреде за 2022. годину

Град Врање расписао jе Jавне позиве за доделу подстицаjних средства регистрованим пољопривредним произвођачима и удружењима у области пољопривреде за 2022. годину са териториjе града Врања. Буџетом града за ове намене  опредељена су средства у висини од 28.500.000,00 динара.

Jавним позивом за доделу подстицаjа регистрованим пољопривреним произвођачима опредељено jе 16.500.000,00 динара и обухваћене су следеће инвестициjе:

 1.Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса говеда, оваца и коза;

2.Набавка квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња коjе се користе за производњу меса;

3.Набавку опреме за мужу - апарат за мужу;

4.Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста - сечке, тарупи, мулчери;

5.Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу - алуминиjумске, поцинковане челичне, челичне и

пластичне цеви и вишеслоjне фолиjе за покривање пластеника;

6.Набавка нових машина за примарну обраду земљишта у сектору воће грожђе,  

поврће (укључуjући печурке) и цвеће (плугови и тањираче);

7.Набавка нових машина за допунску обраду земљишта у сектору воће грожђе,  

поврће (укључуjући печурке) и цвеће (мотокултиватори до 10 кw, међуредни 

култиватор, подривач, сетвоспремач и тањираче);

8.Машине за примарну обраду земљишта у сектору остали усеви (житарице,  

индустриjско, ароматично и зачинско биље и др) (плугови и тањираче);

9.Машине за допунску обраду земљишта у сектору остали усеви (житарице,  

 индустриjско, ароматично и зачинско биље и др) (међуредни култиватор,  

подривачи, сетвоспремачи и тањираче);

10.Машине за ђубрење земљишта у сектору остали усеви - житарице, индустриjско, ароматично и зачинско биље.  (расипачи минералног ђубрива до 500 литара);

11.Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и

вишегодишњим засадима - противградна мрежа, челична жица, капе за стубове и копче;

12.Подизање нових или обнављање постоjећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака и винове лозе;

13.Контрола и сертификациjа органске производње;

14.Инвестициjе  за унапређење и развоj руралне инфраструктуре и услуга – ископ/  

бушење бунара;

Рок за подношење приjава са комплетном документациjом jе:

•За меру контрола и сертификациjа органске производње доставити наjкасниjе до 30.04.2022. године;

•За меру подизање нових или обнављање постоjећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака и винове лозе доставити наjкасниjе до 15.11.2022. године;

•За меру Инвестициjе  за унапређење и развоj руралне инфраструктуре и услуга – ископ/ бушење бунара доставити наjкасниjе до 31.07.2022. године;

•За остале мере документациjу доставити наjкасниjе до 31.05.2022. године;

Jавним позивом за доделу субвенциjа за програмске активности и побољшање услова рада удружења у области пољопривреде на териториjи града Врања за 2022. годину опредељено jе 12.000.000,00 динара где jе рок за подношење приjаве са комплетном документациjом 15 дана од дана обjављивања Jавног позива на саjту града Врања www.врање.орг.рс.

Све информациjе и помоћ приликом конкурисања по Jавном позиву можете добити у Одељењу за привреду и економски развоj  Канцелариjа бр. 37, Градске управе града Врања, ул. Краља Милана бр.1, контакт телефон 017/402-348 ,сваког радног дана.

 

Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Сродни чланци