Име Позиција Број мобилног телефона
Зоран Величковић директор

0646498900

Нинослав Смиљковић заменик директора и шеф маркетинга

0646498908

Љубица Здравковић-Џонов главни и одговорни уредник 0646498901
Лолица Станковић новинар 0648654223
Сузана Спасић новинар 0646498909
Ивица Димитријевић тв монтажер компјутериста 0646498913
Небојша Костадиновић тв монтажер 0648654211
Милан Митић референт за одржавање емисионе и студијске технике 0646498918
Мирослава Стошић спикер-новинар 0646498917
Јелка Митровић спикер-новинар 0646498906
Саша Стојиљковић презентер ( спикер ) 0648654203
Борјанка Трајковић презентер ( спикер ) 0648654205
Предраг Дојчиновић шеф емисионе технике 0646498910
Гордана Ристић тв монтажер компјутериста 0648654210
Данијела Стаменковић радник 0648654221