И ја сам твој пријатељ

И ја сам твој пријатељ (8)

На подручју Пчињског округа, према попису из 2011. године, број особа са инвалидитетом био је већи од републичког просека и износи 8,8 посто. Због неизјашњавања 1,95 посто становништва, сматра се да је број особа са инвалидитетом и већи. Према попису на подручју округа живи 13 хиљада 875 особа са инвалидитетом. Од којих је 7 хиљада 698 жена и 5 хиљада 977 мушкараца. Влада Србије је утврђивањем јединствене листе развијености региона, чија је вредност БДП испод вредности републичког просека, сврстала регион јужне и источне Србије, где се налази и Пчињски округ у недовољно развијене. Стопа запослености особа са инвалидитетом је изузетно ниска и износи 13 посто.

Најважнија акта међународне заједнице која су од изузетног значаја за остваривање елементарних људских права свих маргинализованих друштвених група, међу које свакако спадају и особе са инвалидитетом, јесу Повеља Уједињених нација и Универзална декларација о људским правима.

Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом усвојена је приближно у исто време када је Влада Републике Србије усвојила „Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом“. Конвенцију о правима особа са инвалидитетом и Опциони протокол уз њу Република Србија је потписала 17. децембра 2007. године а ратификовала 31. јула 2009. године, чиме је, између осталог, прихватила обавезу да усвоји све одговарајуће законодавне, административне и друге мере за остварење права признатих овом конвенцијом. „Стратегијом“ је усвојен приступ по којем се унапређење положаја особа са инвалидитетом не сматра искључиво делом социјалне политике, већ се наглашава да је реч о људским правима које је потребно одговарајуће заштитити и остварити.

Закон о основама система образовања и васпитања представља кровни закон којим се уређује материја предшколског, основног и средњег образовања и васпитања. Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике једнако правo и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета.У образовно- васпитним установама забрањена је дискриминација на основу инвалидности и сметњи у развоју.

     У средњим школама за ученике са сметњама у развоју остварује се образовање и васпитање за одговарајућа занимања ученика који ову школу похађају на основу мишљења интерресорне комисије за процену додатне образовне, здравствене и социјалне подршке ученику уз сагласност родитеља.

По дефиницији УНЕСКО-а инклузивно образовање се односи на могућност школе да обезбеди квалитетно образовање свој деци, без обзира на њихове различитости. Инклузија се дефинише као процес препознавања и одговарања на различите потребе деце кроз повећавање учешћа у учењу, културном животу и животу заједнице, као и кроз смањивање искључивања из школовања. Школа треба да буде отворена за све ученике, уз посебно усмеравање пажње на децу са сметњама у развоју и децу из маргинализованих група. Сва деца треба да буду део школске заједнице без обзира на њихове снаге и слабости у појединим областима.

Како би лакше поднели своје недаће, које су им наметнуте невољно, услед болести или дискриминације друштва, особе са инвалидитетом удружују се у групе и формирају удружења у оквиру којих, осим што деле искуства о болести, заједно раде, стварају, доприносе унапређењу свог положаја и целокупне друштвене заједнице. Удружење особа са мултипла склерозом једно је од најпродуктивнијих у Врању, и то буквално продуктивних. Они стварају украсне предмете, који су и употребни предмети, а служе се техником декупаж. Овакве радионице скрећу им мисли од свакодневних проблема, али уједно помажу у моторичким вежбама, али и егзистенцији удружења, каже секретар Гордана Стојановић.

Дискриминација по основу инвалидитета

     Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06), као највиши правни акт у Републици Србији забрањује сваку дискриминацију, па и дискриминацију особа са инвалидитетом. Пред Уставом и законом су сви једнаки. Свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације. Устав забрањује непосредну или посредну дискриминацију, дискриминацију по било ком основу, нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета. Особама са инвалидитетом потребна је подршка и помоћ околине како би истрајали на свом путу социјализације. У анкети коју смо радили са нашим суграђанима сви су сложни у мишљењу да особама са инвалидитетом треба помоћи и пружити им сву неопходну подршку, како би се социјализовали и укључили у све друштвене токове.

НАЈНОВИЈИ ТВИТОВИ

Први излазак након короне за кориснике Прихватилишта - Радио Телевизија Врање https://t.co/OV8ev7TBhR via… https://t.co/xirYtGEPbl
Бреме савременог новинарства - Радио Телевизија Врање https://t.co/h3uWqDQbOB via @tripplesworld https://t.co/ZJVB8CwQqg
Скупштина поставила Градског правобраниоца и два заменика - Радио Телевизија Врање https://t.co/KwVHxMXIpZ via… https://t.co/L6uD9Inzbp
Follow RTV Vranje on Twitter