Одштампајте ову страницу

Сачувајмо планету - Енергетска ефикасност

Енергетска ефикасност представља скуп планираних и спроведених мера у циљу смањења потрошње количине енергије која је неопходна за одржавање истог нивоа услова живота и рада. За разлику од штедње која подразумева одређена одрицања, ефикасна употреба енергије подразумева да се мањом количином енергије може постићи исти или чак виши ниво комфора.

Појам енергетске ефикасности се најчешће сусреће у два могућа значења, од којих се једно односи на уређаје, а друго на мере и понашања.

Мере енергетске ефикасности се најчешће односе на Програме управљања штедњом енергије. Ова врста мера укључује побољашање ефикасности постојеће опреме и система, без измена у било ком производном процесу датог постројења, или у систему снабдевања енерегијом.

Побољшање ефикасности система за снабдевање топлотном и електричном енергијом увођењем нове опреме или демонтажом старе и заменом новом, енергетски ефикаснијом опремом. Ову врсту мера карактеришу неопходна инвестициона улагања којима се у кратком року може значајно повећати енергетска ефикасност, чиме се посредно, преко остварених уштеда, обезбеђују финансијска средства за повраћај инвестиције.

У прву групу мера спадају иницијативе и мере у погледу управљања и смањење потрошње и губитака енергије без промене процеса као и коришћење отпадне енергије и то: систематско и планско одржавање опреме, елиминација цурења паре, воде, компримованог ваздуха и вакуума, боља изолација топлих цеви,увођење централизованог управљања системима климатизације и грејања,инсталација високо ефкасне расвете (замена стандардних сијалица “штедљивим”), фреквентно „вођење“ великих електро-моторних потрошача ради побољшање фактора снаге електромотора, компензација реактивне електричне енергије, предгревање отпадним флуидима и инсталација рекуперативних размењивача топлоте, повраћај кондензата.

Друга група мера се односи на промене у производном процесу и увођење технолошких и техничких иновација: замена делова или целог производног постројења савременијим, реконструкција топловодних и парних инсталација, инсталација савремених високо ефикасних котловских постројења.

Рекуперације енергије из органског отпада индустрије, угоститељства и комуналног отпада ( производња и употреба биогаса и биомасе), замена индиректног сушења грејаним ваздухом директним сушењем топлим гасовима из процеса сагоревања природног гаса, биогаса или биомасе. примена когенерације - спрегнуте производње топлотне и електричне енергије из једног извора чиме се постиже фактор искоришћења примарног горива преко 85%., примена топлотних пумпи у индустрији или за системе грејања стамбених или пословних зграда и насеља.

*

Медијски пројекат „Сачувајмо планету“ подржан је на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Врања у 2020. Години. Ставови изнети у тексту нужно не одражавају ставове органа који је подржао пројекат.

Оцените овај чланак
(0 Гласова)
Последњи пут измењено четвртак, 15 октобар 2020 20:54

Сродни чланци