Докторка Љиљана Антић већ четири године је у руководећој гарнитури Здравственог центра Врање. Две године на месту Управнице болнице и две године као директорка Здравственог центра. У том периоду дешавале су се велике ствари у центру, као што је завршетак новог Хируршког блока и врло озбиљне, као што је пандемија вирусом корона.

Преузела је Здравствени центар Врање са великом финансијском блокадом, која је у истом износу и не може да се смањи зато што стално пристижу дугови из прошлости и све је то доказиво, каже Антићева. Истиче да ради по закону и да се наменски троши новац. Успела је раније примљене, неуговорене раднике, да уговори са Министарством, чак 25-оро њих.

Изазов је то био, каже Антићева, али јој ништа није било тешко, јер је рођена овде и воли свој град и људе.

"Да радим, да се максимално трудим на послу, као и код куће. Тако схватам, јер ми рад значи срећу. Када нешто добро учиним и када нешто у Здравственом центру крене боље, запослимо људе или добијемо неки апарат, заиста ме то усрећи максимално, осетим велико задовољство", каже др Антић и додаје: За две године, запослено је на неодређено време 80 здравствених радника, од којих 46 лекара и 34 медицинске сестре. Одобрене су и 23 специјализације. Мени је чудно да неко није мислио на то. Да је неко запошљавао два радника годишње, давао по неку специјализацију,три до пет годишње, ми не би дошли у овако озбиљну ситуацију. Моја брига је само да ће доћи до раскорака у завршавању специјализација и одласка лекара у пензију. То ме брине, али ипак је то један кратак временски период, тако да се надам да ћемо успети".

Пред Здравственим центром је још један изазов, а то је епидемија вирусом корона, у којој су се, каже директорка, добро снашли."Плашили смо се како ће наши запослени да одреагују на нову организацију, на рад у ковид болницама, али све похвале. Није ово прича да би ја похвалила, јер те похвале добијамо и од Министартсва здравља. Имали смо скуп у министарству и нема никаквих примедби".

Она каже да спремно дочекују јесењи период и најаву могућег другог таласа, јер имају и организацију и искуство. Лепа вест је и да је Здравствени центар добио трећи рентген апарат.

Не осврће се на оне који пишу негативно о Здравственом центру, јер они увек нападају оне који највише раде. Такве ствари код мене изазавивају само жељу да радим још боље, каже Антићева.

 

Национална служба за запошљавање расписала је Јавни позив за реализацију програма подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ.  Јавни позив доступан је на сајту Националне службе за запошљавање (www.nsz.gov.rs), сајту Моја прва плата (mojaprvaplata.gov.rs) и дневним штампаним медијима. Овим програмом даје се могућност младима без радног искуства да обаве праксу на конкретним пословима код послодавца у циљу стицања знања, вештина и компетенција за рад и на тај начин повећају своје могућности за запошљавање. Програм се спроводи код послодавца који припада приватном или јавном сектору, а приоритет за укључивање у програм имају послодавци из приватног сектора, а нарочито послодавци из девастираних општина.

 У програм је планирано укључивање 10.000 младих са средњим и високим образовањем, до навршених 30 година живота, који су без радног искуства и налазе се на евиденцији незапослених НЗС. Програм „Моја прва платаˮ реализује се без заснивања радног односа у трајању од 9 месеци. Током трајања програма НЗС исплаћује новчану накнаду у износу од 20.000 динара младима са средњим образовањем, односно 24.000 динара младима са високим образовањем, на месечном нивоу. НЗС такође уплаћује допринос за случај повреде на раду и професионалне болести.

Прва фаза реализације програма је намењена искључиво послодавцима, који у периоду од 17.08.2020. до 25.09.2020. године се пријављују на сајту mojaprvaplata.gov.rs

Друга фаза реализације програма је намењена незапосленим лицима, који ће се у периоду од 01.10.2020. до 15.10.2020. године пријављивати на сајту mojaprvaplata.gov.rs

Трећа фаза реализације програма је избор кандидата од стране послодаваца у периоду од 16.10.2020. до 31.10.2020. године. Коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима биће доступне на сајту mojaprvaplata.gov.rs почев од 01.11.2020. до 07.11.2020. године.

Четврта фаза реализације програма је потписивање тројног уговора између Националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата и почетак спровођења програма, у периоду од 08.11.2020. до 07.12.2020. године.

На основу Уредбе Владе Републике Србије Национална служба за запошљавање је расписала Јавни позив за реализацију програма подстицаја запошљавања младих под називом ''Моја прва плата.'' Јавни позив налази се на сајту Националне службе за запошљавање и на сајту mojaprvaplata.gov.rs.

Овим програмом даје се могућност младима без радног искуства да обаве праксу на конкретним пословима код послодавца у циљу стицања знања, вештина и компетенција за рад и на тај начин повећају своје могућности за запошљавање.

Програм се спроводи код послодаваца у приватном или јавном сектору, а приоритет имају послодавци из приватног сектора, нарочито из девастираних општина.

Планирано је да се у овај програм укључи 10 хиљада младих са средњом школом и високим образовањем до навршених 30 година живота који немају радно искуство, а налазе се на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање. Програм ће трајати девет месеци без заснивања радног односа.

Током трајања програма ''Моја прва плата'' НСЗ ће исплаћивати новчану накнаду од 20 хиљада динара месечно лицима са средњошколском стручном спремом и 24 хиљаде динара младима са високим образовањем.

Прва фаза реализације програма је почела у понедељак и она подразумева пријављивање послодаваца на сајту mojaprvaplata.gov.rs  које ће трајати до 25. септембра.

Друга фаза намењена је за пријаву незапослених младих лица од 1. до 15. октобра. Кандидати ће приликом пријаве електронски достављати радну биографију и скенирану диплому о стеченој квалификацији.

Трећа фаза је избор кандидата од 16. до 31. октобра, а коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима биће доступне на поменутом сајту од 1. новембра.

Четврта фаза је потписивање тројног уговора између Националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата и почетак спровођења програма од 8. новембра до 7. децембра.

Послодавац који има до пет запослених има право да у програм укључи једно незапослено лице, послодавац који има од шест до 14 запослених има право да у програм укључи највише два незапослена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у програм укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

 

Од почетка марта до краја јула ове године, није регистрован већи број лица која су изгубила посао, у условима које диктира смањени обим пословања због епидемије. Са Веснoм Станојковић, портпаролом филијале Националне службе за запошљавање у Врању, разговарали смо о томе који радници су најтраженији у протеклом периоду.

У протеклих пет месеци послодавци су у значајнијем обиму тражили квалификоване раднике са трећим и четвртим степеном стручне спреме, као и неквалификоване раднике.

''Послодавци су тражили тапетаре, шиваче конфекције и текстила, администраторе, помоћнике уређивача зелених површина, помоћне грађевинске раднике, продавце, матуранте гимназије,'' каже Весна Станојковић портпарол филијале Националне службе за запошљавање.

У структури незапослених, највећи број је оних са трећим и четвртим степеном стручне спреме, а углавном се ради о продавцима, медицинским  особљем, машинским, пољопривредним и прехрамбеним техничарима.

Станојковићева каже да незапослених са седмим степеном стручне спреме има 820 на евиденцији. Углавном су то дипломирани економисти, правници, мастер учитељи, васпитачи.

Иначе, на евиденцији филијале  Службе за запошљавање у Врању посао тражи укупно 6 841 лице. Ова служба ради у непромењеном термину од 8 до 14 и 30. Поред непосредног контакта, или путем поште, корисници услуга могу се информисати и мејлом, којим могу поднети захтеве за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености, као и процену радне способности и издавање уверења са евиденције.

 

 

На подручју округа незапослених је 21 хиљада, а на подручју града Врања 6 хиљада и 200 и нешто је виша стопа од републичког нивоа, према подацима Филијале у Врању. Они позивају послодавце да у среду испрате презентацију свих мера запошљавања које има Национална служба за запошљaвањe.

Бројем незапослених пратимо републички ниво, који је знатно смањен, иако, још увек нисмо достигли стoпу 9, 5 посто. Највише незапослених је са четвртим степеном, чак хиљаду 800 у Врању.

"Од тога хиљаду 60 су жене. Већи је број женске популације. Надам се, јер и република тежи томе да ће се већи број жена укључити и у политику и у запошљавање", каже директор Горан Живковић.

Међу незапосленима је као и на републичком нивоу највише младих. Но осим што се ради о занимањима која се не траже, постоји још један проблем.

"Доста њих бира посао. Послодавци траже браваре, вариоцe, занатлије, аутомеханичаре, електричаре. Имамо велике потребе за тим занимањима, али је ту одзив младих слаб."

Биће то у будућности плаћенија занимања каже директор. Са друге стране у суфициту су занимања са вишим и високим образовањем, као што су економисти, доктори, учитељи, наставници, струковни инжењери. Дефицитарна занимања су математичар, физичар, хемичар. НСЗ је расписaла јавни позив за послодавце за запошљавање у оквиру свих мера.

"Да позовем све послодавце са територије Пчињског округа да 4. марта у 14 часова присуствују презентацији јавних позива за све мере које има НСЗ."

Све мере су ове године за послодавце олакшане у смислу обавеза које су раније имали према запосленима, по истеку спровођења мера запошљавања.

Страна 1 од 3

НАЈНОВИЈИ ТВИТОВИ

Отворен Ритејл парк Зона - Радио Телевизија Врање https://t.co/zntjrZMjuf via @tripplesworld
Епидемиолошка ситуација на граници ванредне - Радио Телевизија Врање https://t.co/M8IC1ySiVN via @tripplesworld
Од Нове године нови услови за одлазак у пензију - Радио Телевизија Врање https://t.co/PdeJJfIBdG via @tripplesworld
Follow RTV Vranje on Twitter