SAR TE BARJARIPE ARAKIBE BUTI BAŠI O ROMNJA

Arakibe buti jek taro pharo em pobut vakteso procesi.Valjani te delpe motivacija okolenge so dena buti barabar em katane te oven okolenca kola rodena buti em te delpe motivacija aso Roma kola rodena buti po aktivno te roden buti.Okova soj šukar ked vakera ki akija tema kaj isi but projektija tari nacionalno služba aso arakiba buti em taro nevladina kedipa , em kaj o but dikelape o pojedinco aso kandidati e bućakoro te đan po anglal te arakenpe kote najzorale em te sikljon aver kursija aver ćibja sar bi stažirinena okolende kola dena buti. Uzo sa adava te kerelpe buti ko samopouzdanje e Romengoro kola rodena buti em adaleja te roden I buti .O manuša taro romanipe nane jek jekestar ko averćanipe ked dikelape olengiri sikavibasi struktura.

Okova soj jekutno aso sa Roma kola rodena buti adavaj soj sare čorore . Olen isi tikni stopa taro sikavipe em adaleja I diskriminacija adajaj koja adate soj klideso problemi ked vakera taro arakiba buti so rodena o Roma.Isi lokalna akciona planija aso ranjiva grupe em aso Roma ked rodelape buti numa ,čivelape pučipe kobor adala akciona planija asi buti ki praksa anenape ko čačipe .Sar so vakerđam o nacionalna em o lokalna akcionja planija beršenca kerena jek mera tari politika baši o arakiba buti sar bi aso Roma arakipe buti numa samki adava sa trđola ko jek tan. Okova so adava trđari te na realizujinipe sar so mangena ko akciona planija em so nane podaci kola valjani te ovelen o institucije.Akava problemi po but isi maškaro Roma kola rodena buti em kola đivdineno ko čorore mahale kote but phare đivdinipe.Posebno uloga ko arakibe buti isilen o manuša kola privatniča ki Vranja isilen pumare firme em kote kerena buti o Romnja.

Numa o gende Romnja ko esavke firme but tikno . Jek taro privatniča koleste firmate kerena buti o Romnja tari Vranja em kova dinđa buti aso Romnja o Nenad Mladenović tari firma “Mladenović” tari Vranja.Ov vakeri kaj o Romnja s kerena oleste ki firma pumari buti kerena sar so valjani.

- Bučarne, em nane so te vakerav.Redovno avena ki buti em pumari buti kerena. Šukar arakljepe ko nevo bučarno than ,pumari buti kerena odgovorno em disciplinovano. Te uli prilika te primina neve bučarnen ka dkav te dav buti aso aver da Romnja, sose te na - vakeri o Mladenović.

I Nigera Kasemović koja kerela buti ki adaja firma vakeri kaj kerđa buti ki “Koštana” em kaj ked pandlili I fabrika ačili bi bučakoro, em but phare đivdinđa. Rodinđa buti dive palo dive numa niko na dinđala buti .

- Šučur aso devel akana kerava buti em šaj te parvarav me kerutnen .Inje but pharo ked ačiljum bi bučako ked pandlili I “Koštana”. Rodinđum dive rat buti numa niko na manglja te delma te kerav buti.Pala adaleste aljum ki avdisutni firma kote kerava buti em dinđema buti sose injum but bahtali.I plata redovno em injum čali-vakeri I Nigera.

Em adalese so isi politikane inicijative kola aso akala agorutne berša lelja te kerel I vlada em I država sar bi đalape anglal ko integracije e Romengere ,sar uvodiba ki buti sastipase medijatorja,pedagoška asistentija,em koordinatorja aso romane pučipa samki pana na kerđape but ko adala integracije.

Aso šajba anglal ko akala politikane pučipa em aso socijalno uključiba e romengoro o resorna ministarstvija ki vlada e Srbijaki dena po piko kobor šaj,numa panda valjani te kerelpe buti ko akaba pučipe te đalpe po anglal ko šukaripe. Isi but izazovija kolenca resnape o Roma em našti te arakipe sig šajipe sa adava te anelpe ko than, adalese o informacije valjani maškaro nadležna organija te denpe jek jekese.

 

KAKO POBOLJŠATI ZAPOŠLJIVOST MLADIH ROMKINJA

Zapošljavanje predstavlja složen i dugotrajan proces. Neophodno je motivisati poslodavce da sarađuju, ali istovremeno treba motivisati i romsku zajednicu da aktivnije traži posao. Ono što je dobro kada govorimo na ovu temu jeste da postoje mnogi projekti Nacionalne službe za zapošljavaje i nevladinih organizacija, i da se dosta pažnje posvećuje pojedincu, tj. kandidati imaju mogućnost da unaprede svoje veštine i da putem pohađanja različitih stručnih obuka i kurseva stranih jezika, kroz dokvalifikaciju, prekvalifikaciju ili stažiranje kod različitih poslodavaca iz javnog i privatnog sektora, unaprede svoja znanja i veštine i postanu konkurentniji na tržištu rada. Pored toga, radi se i na samopouzdanju Roma , tako da oni tokom vremena zaista postaju aktivni tražioci posla.

Pripadnici romske nacionalne manjine se ne razlikuju po nivou i strukturi stečenog obrazovanja. Ono što je zajednička karakteristika za sve njih jeste da dolaze iz jako siromašnih porodica. Niska stopa obrazovanja,pored prisutne diskriminacije, predstavlja jedan o ključnih problema kada govorimo o uključivanju Roma na tržište rada.

Postoje lokani akcioni planovi za zapošljavanje ranjivih grupa, pre svega Roma, ali se postavlja pitanje koliko se u praksi realizuju pomenuti lokalni planovi za zapošljavanje. Kao što je već pomenuto, i nacionalni i lokalni akcioni planovi godišnje utvrđuju mere aktivne politike zapošljavanja sa ciljem da se unapredi zapošljivost romske populacije radi što lakšeg uključivanja na tržište rada. Ono što često otežava osmišljavanje i sprovođenje aktivnih mera zapošljavanja za ovu populaciju jeste nedostatak verodostojnih podataka. Ovaj problem je posebno izražen za romsko stanovništvo, pa samim tim i mlade, koji žive u podstandardnim naseljima, gde su problemi dodatno izraženi zbog siromaštva i neadekvatnih uslova stanovanja.Posebnu ulogu prilikom zapošljavanja Romkinja u Vranju imaju I privatni preduzetnici, koji u svojim kolektivima imaju zaposlene Romkinje. Ipak taj broj zaposlenih Romkinja u privatnim firmama je veoma mali.

Jedan od retkih privatnih preduzetnika koji je zaposlio Romkinje je Nenad Mladenović vlasnik firme “Mladenović” iz Vranja. On kaže da je zadovoljan radom Romkinja koje rade u njegovoj firmi.

- Vredne su i zaista nemam nikakvih zamerki. Redovne dolaze na posao i izvršavaju svoje poslovne zadatke. Dobro su se snašle, rade svoj posao odgovorno i disciplinovano. Ukoliko se ukaže prilika za novim radnim mestima rado bih zapolio još neku Romkinju, što da ne – kaže Mladenović.

Nigera Kasemović koja radi u ovoj firmi kaže da je radila u “Koštani” i da je nakon zatvaranja ove fabrike ostala bez posla i izuzetno teško živela. Tražila je konstantno posao ali nažalost nije uspela da se ponovo zaposli:

- Hvala bogu sada radim i mogu da prehranim moju porodicu.Bilo je veoma teško kada se “Koštana” zatvorila. Tražila sam i tražila posao ali uzalud. Onda sam konkurisala u firmi gde sada radim i bila sam presrećna kada su me primili. Plata je redovna i veoma sam zadovoljna - kaže Nigera.

Uprkos brojnim politikama i inicijativama koje su pokrenute u proteklih nekoliko godina u cilju unapređenja položaja romske zajednice, poput uvođenja zdravstvenih medijatora, pedagoških asistenata i koordinatora za romska pitanja na lokalnom nivou, spektar socijalnih usluga i inicijativa za promovisanje socijalnog uključivanja i dalje je neadekvatan u odnosu na potrebe i složenost problema.

Za sprovođenje postojećih politika u relevantnim sektorima delimično su nadležna resorna ministarstva, a delimično organi lokalne samouprave. Na lokalnom nivou je prepoznata potreba za tešnjom saradnjom između raznih državnih organa.

Mnogi izazovi s kojima se građani romske nacionalnosti suočavaju ne mogu da se reše jednom prostom intervencijom, već iziskuju “udruženi” pristup i razmenu informacija između nadležnih organa.

(Продукцију текстова „Да ли ме видите“ подржало је Министартво кулутре и информисања на Конкурсу за суфинансирање медијских садржаја за интернет портале на језицима мањина у 2019.години. Ставови изнети у тексту, нужно не представљају ставове органа који је суфинансирао медијски садржај.)

НАЈНОВИЈИ ТВИТОВИ

Крстовдан, Богојављење и Свети Јован – три неодвојива празника - Радио Телевизија Врање https://t.co/OQlGBTS0Jf via… https://t.co/8QPZwx5tkb
Преминуо др Душан Спасић из Сурдулице - Радио Телевизија Врање https://t.co/UqVzPvbp4a via @tripplesworld https://t.co/uqyTohcQcf
Велике гужве у ковид амбуланти АТД - Радио Телевизија Врање https://t.co/hNIfjnRllR via @tripplesworld https://t.co/rxvPW54jPL
Follow RTV Vranje on Twitter