Комисиjа за мандатно-имунитетска и административна питања и избор и именовање Скупштине града Врања, расписала jе Jавни позив за  подношење предлога за доделу jавних признања  у 2020. години за Дан града – 31. Jануар, Дан ослобођења Врања 1878. године. У 2020. години,  за Дан града, 31. jануар- Дан ослобођења, додељуjу се „Специjално jавно признање 31. jануар“  и „Jавно признање 31. jануар“. Предлог за доделу jавних признања може поднети свако физичко и правно лице са териториjе града Врања. Предлог мора садржати личне податке кандидата за доделу jавних признања, његову биографиjу, постигнуте резултате и образложење у складу са условима утврђеним овом одлуком. Физичка и правна лица не могу сама за себе подносити предлоге за доделу jавних признања. Предлози се достављаjу Скупштини града Врања - Комисиjи за мандатно-имунитетска и административна питања и избор и именовање, са назнаком-Предлог за доделу jавних признања за Дан града. Предлози се могу доставити наjкасниjе до 15. jануара 2020. године.

На основу Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализациjи програма или мера активне политике запошљавања за 2019, одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету, а у складу са одлуком Градског већа о усваjању Локалног акционог плана запошљавања, Град Врање и Национална служба за запошљавање расписуjу Jавни позив за организовање Програма стручне праксе у 2019 /2020. години. Стручна пракса траjе у складу са законом, а наjдуже 12 месеци и намењена jе незапосленим лицима коjа се први пут стручно оспособљаваjу за занимање за коjа су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или коjа су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита. Током траjања стручне праксе Град Врање посредством НСЗ Филиjала Врање, исплаћуjе ангажованим лицима новчану помоћ у месечном износу од:
-20.000,00 динара за лица са наjмање четворогодишњим високим образовањем
-18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем
-16.000,00 динара за лица са средњим образовањем

Jавни позив jе отворен од дана обjављивања на огласноj табли града Врања, на огласноj табли Националне службе за запошљавање – Филиjала Врање, на саjту Националне службе за запошљавање - Филиjале Врање и на саjту града Врања www.vranje.org.rs.  Рок за подношење захтева jе 15 дана од дана обjављивања jавног позива.

 

Комисиjа за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Врања, расписала jе Jавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државноj своjини на териториjи града Врања за 2020. годину. Сва документациjа коjа се доставља у складу са Jавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, коjе може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа коjи издаjе исправу. Захтев са потребном документациjом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореноj коверти са назнаком на предњоj страни: „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2020. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2020. годину“. Захтев се подноси Комисиjи за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, на адресу: Одељење за привреду, економски развоj и грађевинско земљиште, Градска управа града Врања, ул.Краља Милана, бр. 1. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева. Све додатне информациjе могу се добити у канцелариjи бр. 37 Градске управе, на броj телефона 017/402-348, или меjлом на: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Министарство привреде расписало је јавне позиве, на основу којих ће малим и средњим предузећима и предузетницима, као и задругама, бити на располагању 1,7 милијарди динара бесповратног новца. Право да се пријаве на Јавни позив имају они који су регистровани у Агенцији за привредне регистре.

Од укупно милијарду и 700 милиона динара, Министарство привреде је за развојне пројекте обезбедило 500 милиона динара бесповратно, а за незапослене, почетнике у пословању и привреднике који су у почетној фази развоја- 200 милиона – бесповратно. За набавку нове опреме је обезбеђена 1 милијарда динара бесповратних средстава. Овај програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије.

Право да се пријаве на овај Јавни позив имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти, као и задруге. Неопходно је да буд регистровани у Агенцији за привредне регистре и да доставе званичне финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан нето губитак и који испуњавају услове из Програма. Услов за задруге је да је задруга ускладила своја акта, органе и пословање са Законом о задругама и да се подвргла задружној ревизији у последње две године.   

Средства опредељена Програмом намењена су за куповину, изградњу, адаптацију и инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора у којем се обавља производња или складиштење производа. Потом за куповину нове или половне производне опреме (не старије од пет година), укључујући доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње. Трајна обртна средства могу да чине највише 20% укупног инвестиционог улагања.

Јавни позив је отворен док се расположива средства из Програма не утроше, а најкасније до 31. децембра ове године. Пре неколико дана почела је и исплата средстава пољопривредницима из ИПАРД фондова.

 

НАЈНОВИЈИ ТВИТОВИ

Очекивања кандидата за посланике и одборнике - Радио Телевизија Врање https://t.co/gujI4jkYUg via @tripplesworld
До 11 сати излазност је 16, 01 посто - Радио Телевизија Врање https://t.co/eqxmPdOMV4 via @tripplesworld
Отворена бирачка места - Радио Телевизија Врање https://t.co/K7SK1ZTO91 via @tripplesworld
Follow RTV Vranje on Twitter